MÓDULO 1: ESTUDIO DEL TEMARIO

MÒDUL 1: ESTUDI DEL TEMARI

Aquest mòdul consisteix en una sessió mensual en directe mitjançant Zoom, on es lliuren quatre temes i s’expliquen breument. S’insistirà en aquells aspectes més rellevants del tema. Mitançant videoconferència grupal un cop a mes. Atenció individualitzada mitjanant mail amb els preparadors. Les classes queden gravades i es poden veure a la plataforma. 

Cada tema ha sigut elaborat per l’equip de Litteram i consta d’una introducció, un desenvolupament dels diferents apartats i una conclusió (aquesta només es facilita d’alguns temes ja que és molt recomanable que sigui l’opositor qui la personalitzi) . Al final s’afegeix la bibliografia i una breu proposta didàctica. 

Al llarg de la setmana, l’opositor pot contactar per mail amb el preparador especialitat per tal de rebre assessorament i resoldre els dubtes. 

Els temes són adequats a les característiques de la prova: índex, introducció, extensió, desenvolupament, legislació, bibliografia. Són temes que es caracteritzen per la seva profundidat, rigor, bona estructura, i aparell crític i bibliografia.

Un mes després del lliurament mensual a la plataforma trobarà una prova de seguiment. 

En aquest mòdul t’oferim un full per que planifiquis els teus estudis i puguis saber quan és el millor moment per repassar i així evitar la “corba de l’oblit.” 

 

 

 

____________________________________________________________
MÓDULO 1: ESTUDIO DEL TEMARIO
Este módulo consta de una sesión mensual en directo por videoconferencia en la que se entregan cuatro temas y se explican brevemente. Se incidirá en los elementos esenciales del tema.

Cada tema está elaborado por el equipo Litteram y consta de una introducción, un desarrollo de los distintos apartados y una conclusión (esta no aparece solo en algunos pocos temas para que la cree y personalice el propio opositor). Al final se añade la bibliografía y también una breve propuesta didáctica.

A lo largo de la semana, el opositor puede contactar por correo con el preparador especialista  para que este lo asesore o resuelve cualquier duda.

Los temas son adecuados a las características de la prueba: índice, introducción, extensión, desarrollo, legislación, bibliografía. Son temas que se caracterizan por su profundidad, rigor,  buena estructura, y aparato crítico y bibliografía.

Un mes después de la entrega mensual en la plataforma encontrará una prueba de seguimiento. 

En este módulo te ofrecemos una hoja para que planifiques tu estudio y sepas cuándo es mejor repasar de modo que se evite la llamada “curva del olvido”.

 

 

Theme: Overlay by Kaira
CORREO: opolengualitteram@gmail.com